Títol: ALUMNOS EUROPEOS IDEAN APLICACIONES PARA MÓVIL
 • Data: 21/03/2013
 • Mitjà: Diari de Terrassa
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 2463 Exemplars
 • Difusió: 2177 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 332 €
 • Ocupació: 40.19%
 • Autor: Mercè Boladeras