Títol: ELS SEMÀFORS. Carme Torras, investigadora CSIC-UPC
  • Data: 12/12/2020
  • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 43889 Exemplars
  • Difusió: 34865 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: SUMARIO
  • Valor: 6410 €
  • Ocupació: 14.7%