Títol: UNA NUEVA VIDA PARA LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS. Declaraciones de Fermín Sánchez, profesor de la UPC.
  • Data: 29/04/2021
  • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
  • Premsa: Otra
  • Tirada: 40028 Exemplars
  • Difusió: 32001 Exemplars
  • Num. Pags: 2
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: OTROS
  • Valor: 81344 €
  • Ocupació: 91.4%