Títol: TIERRA DE ROBOTS
 • Data: 24/07/2021
 • Mitjà: El Día
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 7798 Exemplars
 • Difusió: 6030 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: OPINIÓN
 • Valor: 3263 €
 • Ocupació: 83.66%
 • Autor: Manel Esteller