17:45h 00:05:52 BETEVE - CONNEXIO BARCELONA ESTUDIANTS D'ARQUITECTURA DE LA UPC COMPROVEN IN SITU QUINES SÓN LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DEL BORN.... Audiencia acumulada: 2.000 espectadores