22:29h 00:03:00 CATALUNYA RADIO - REVOLUCIO 4.0 ENTREVISTA A ERNEST TENIENTE, DIRECTOR DE INLAB FIB, SOBRE LES APLICACIONS EN LES QUALS TREBALLEN, COM SÓN LES DE VEHICLES ELÈCTRICS DE VOLKSWAGEN I SEAT Y LA INICIATIVA 'ROSES UPC' BASADA EN iA, EL DIA DE SANT JORDI Audiencia acumulada: 28.000 oyentes