Títol: DESCOBREIXEN EL MECANISME QUE REACTIVA UNA CÈL·LULA COM A CÈL·LULA MARE
 • Data: 30/10/2014
 • Mitjà: Diari de Girona
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 6305 Exemplars
 • Difusió: 4591 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 342 €
 • Ocupació: 11.63%
 • Autor: BARCELONA | EFE