Títol: EL CUC QUE NO CESSA (inclou l'opinió de Tomàs Marquès-Bonet, investigador de l'Insttitut de Biologia Evolutiva, CSIC-UPF)
 • Data: 06/12/2014
 • Mitjà: La Vanguardia (ed....
 • Premsa: Semanal (Sabado)
 • Tirada: 72698 Exemplars
 • Difusió: 61576 Exemplars
 • Num. Pags: 4
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: OTROS
 • Valor: 49140 €
 • Ocupació: 100%
 • Autor: Text Cristina Sáez