Títol: ELS CAVALLS VAN PERDRE BIODIVERSITAT AMB LA DOMESTICACIÓ
  • Data: 28/12/2014
  • Mitjà: Ara -Diumenge
  • Premsa: Semanal (Domingo)
  • Tirada: 23940 Exemplars
  • Difusió: 14607 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 3471 €
  • Ocupació: 65.5%
  • Autor: TEXT_M.L.F.