Títol: L''ADN' DE 50 COGNOMS CATALANS (cita Neus Solé Morata, Jaume Bertranpetit, David Comas i Francesc Calafell, investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva, CSIC-UPF)
 • Data: 20/02/2015
 • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 45479 Exemplars
 • Difusió: 36437 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 17459 €
 • Ocupació: 62.13%
 • Autor: ANTONIO CERRILLO