Títol: DESCOBREIXEN EL DESENCADENANT DE LA METAMORFOSI EN ELS INSECTES
 • Data: 11/03/2015
 • Mitjà: Diari de Girona
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 6305 Exemplars
 • Difusió: 4591 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 168 €
 • Ocupació: 5.7%
 • Autor: BARCELONA | EFE