Títol: ENDOGÀMIA SALVADORA (inlou l'opinió de Tomàs Marquès-Bonet, investigador ICREA de l'Institut de Biologia Evolutiva, CSIC-UPF)
 • Data: 12/04/2015
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 27961 Exemplars
 • Difusió: 19674 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 4928 €
 • Ocupació: 50.02%
 • Autor: Xavi Aguilar BARCELONA