Títol: TROBEN UNS GENS QUE AJUDEN A LA CONSERVACIÓ DELS INSECTES
  • Data: 18/07/2015
  • Mitjà: El Punt Avui
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 28737 Exemplars
  • Difusió: 20536 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: CATALUÑA
  • Valor: 1554 €
  • Ocupació: 18.92%