Títol: JUGANT A CUINETES DE LABORATORI, PER MANEL ESTELLER (cita els investigadors Ricard Solé i Núria López-Bigas)
 • Data: 07/11/2015
 • Mitjà: El Periódico de...
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 24340 Exemplars
 • Difusió: 18450 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: OPINIÓN
 • Valor: 16500 €
 • Ocupació: 43.76%
 • Autor: MANEL Esteller