Títol: LA AGRICULTURA NOS HIZO BLANCOS (inclou l'opinió de Carles Lalueza-Fox, investigador del CSIC- UPF)
 • Data: 24/11/2015
 • Mitjà: Sur
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 15318 Exemplars
 • Difusió: 12740 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 2690 €
 • Ocupació: 31.87%
 • Autor: :: l. a. gámez