Títol: GOSSOS 'MADE IN' XINA ( professor Tomàs Marquès-Bonet)
 • Data: 05/01/2016
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 28737 Exemplars
 • Difusió: 20536 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 8152 €
 • Ocupació: 99.29%
 • Autor: Xavi Aguilar BARCELONA