Títol: LLIUREN ELS PREMIS NARCÍS MONTURIOL DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
 • Data: 13/02/2016
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 28737 Exemplars
 • Difusió: 20536 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 1237 €
 • Ocupació: 15.07%
 • Autor: tias-Guiu, el químic i físic Antoni Oliv