Títol: ENTREVISTA A NURIA LÓPEZ-BIGAS, INVESTIGADORA ICREA-UPF: "EL COLL D'AMPOLLA ÉS ARA EN LA INTERPRETACIÓ DE DADES"
 • Data: 04/07/2016
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 27961 Exemplars
 • Difusió: 19674 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Color
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 6940 €
 • Ocupació: 84.52%
 • Autor: Xavi Aguilar BARCELONA