Títol: NOMS PROPIS (Roger Vila, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva, CSIC-UPF)
  • Data: 15/07/2016
  • Mitjà: El Periódico de...
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 26118 Exemplars
  • Difusió: 20099 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: OPINIÓN
  • Valor: 3767 €
  • Ocupació: 15.31%