Títol: ELS PRIMERS PAGESOS DE FA 12.000 ANYS (inclou l'opinió de David Comas, investigador de l'IBE, CSIC-UPF)
  • Data: 28/07/2016
  • Mitjà: Diari de Girona
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 6305 Exemplars
  • Difusió: 4591 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: CONTRAPORTADA
  • Valor: 1422 €
  • Ocupació: 48.37%