Títol: QUAN LES COVES PARLEN (inclou l'opinió de a Carles Lalueza-Fox,investigador de l'IBE, CSIC-UPF)
 • Data: 30/04/2017
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 28734 Exemplars
 • Difusió: 21939 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Color
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 4351 €
 • Ocupació: 44.16%
 • Autor: Xavi Aguilar BARCELONA