Títol: LA CRIA VA EMPOBRIR ELS GENS DELS CAVALLS
 • Data: 30/04/2017
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 28734 Exemplars
 • Difusió: 21939 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Color
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 1935 €
 • Ocupació: 19.64%
 • Autor: X.A. BARCELONA