Título: UN ESTUDI GENÈTIC DESXIFRA L'ORIGEN DELS LLINATGES DE 50 COGNOMS CATALANS (cita t Neus Solé Morata, Jaume Bertranpetit, David Comas i Francesc Calafell, investigadors de l'Institut de Biologia...
  • Fecha: 19/02/2015
  • Medio: Regió7
  • Prensa: Diaria
  • Tirada: 5926 Ejemplares
  • Difusión: 4903 Ejemplares
  • Num. Pags: 1
  • Impresión: Blanco y Negro
  • Valor: 979 €
  • Ocupación: 42.09%
  • Autor: REDACCIÓ I EFE | BARCELONA