Títol: JORNADA DE PORTES OBERTES A L'OBSERVATORI DE L'EBRE
  • Data: 15/11/2015
  • Mitjà: Diari de Tarragona
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 5407 Exemplars
  • Difusió: 4313 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 464 €
  • Ocupació: 7.93%
  • Autor: ran', a càrrec d'Antoni Roca, professor